Kvote - Hva kan jeg ta med?

24 timersregel gjelder kjøp av tobakksprodukter og alkohol.

Du finner kvotene du har lov til å ha i disse lenkene

 

 

Hva kan jeg ta med til Norge?

 

Hva kan jeg ta med til Sverige?